+420 732 47 00 15

Veverkova 1631/5, 50 002 Hradec Králové

info@revmahk.cz

Facebook

Pokud je Váš praktický lékař přesvědčen, že máte vysoce aktivní zánětlivé revmatologické onemocnění, může se na nás v rámci racionalizace péče obrátit se žádostí o přednostní vyšetření formou emailu s uvedením jasného důvodu (krátký popis potíží, klinický nález a laboratorní nálezy). Za důvod přednostního vyšetření považujeme časnou aktivní revmatoidní artritidu (bolest a otok vícečetných kloubů typických pro revmatoidní artritidu se zvýšenou hodnotou CRP a případně pozitivitou RF a aCCP bez předchozí anamnézy úrazu či degenerativního postižení kloubu). Dalším důvodem jsou spánek znemožňující příznaky revmatické polymyalgie (bolesti pletencových svalů horních a dolních končetin spolu se zvýšením CRP), případně imobilizující reaktivní artritida (bolest, otok a proteplení kloub se zvýšením CRP) nebo vysoce aktivní psoriatická artritida (bolest, otok a proteplení kloubu s e zvýšenou hodnotou CRP u pacientů s lupénkou). Těmto pacientům se pokusíme nabídnout časný termín do jednoho týdne. Bolesti zad nelze považovat za důvod k přednostímu vyšetření, pokud se nejedná o jasně vyhraněnou zánětlivou bolest zad s výraznou elevací CRP a pozitivitou HLA B27 a současně znemožňující spánek. Podezření na akutní systémové onemocnění pojiva (systémový lupus erytematodes, vaskulitidy vč. obrovskobuněčné arteritidy apod.) je nutné řešit cestou Fakultní nemocnice Hradec Králové. Žádáme pacienty, aby žádosti o přednostní vyšetření pečlivě zvažovali, nezneužívali je a žádali o ně jen v nejnutnějších případech po konzultaci se svým praktickým lékařem.