+420 732 47 00 15

Veverkova 1631/5, 50 002 Hradec Králové

info@revmahk.cz

Facebook

Nejčastější dotazy

Co budu potřebovat na první vyšetření?

Výsledky dosavadních vyšetření. Seznam léků, které užíváte (název, síla). U rentgenových snímků je kromě popisu vhodné dovézt i snímky vypálené na CD, případně zajistit přeposlání z provádějícícho pracoviště do systému ePACS (Hradec Králové, Medika s.r.o.,  medika-hk.cz). Doporučení odesílajícho lékaře.

Je potřeba být na revmatologické vyšetření nalačno?

Není. Před vyšetřením se můžete nasnídat nebo naobědvat. Odběry, které provádíme, nebývají jídlem významněji ovlivněny. Hladiny cukru a tuků zpravidla nekontrolujeme, většinou je kontroluje praktický lékař.

Mám přijet na vyšetření nebo kontrolu i v případě, že jsem nachlazený/á?

V případě virového infektu horních cest dýchacích (nachlazení) není vhodné na vyšetření jezdit. Někteří pacienti užívají léky, které oslabují imunitu, a jsou proto k těmto onemocněním náchylnější. Stejně tak je riziko přenosu na zdravotnický personál. V případě, že se pro nemoc omluvíte, budeme se snažit dát náhradní termín v co nejkratším možném termínu dle individuálních potřeb. Závažnější infekce je potřeba řešit cestou praktického lékaře.

Jak často je možný obstřik kloubu kortikoidem?

V případě  zánětlivých revmatických onemocněních zejména u revmatoidní artritidy je zánětlivá reakce v kloubu významný nepřízový jev, který může v určitém časovém období vést k poškození kloubu. Cílem revmatologa je takový zánět rychle a co nejvíce utlumit. V takovém případě přínos obstřiku s kortikoidem vždy převažuje nad možnými negativy obstřiku a lze jej opakovat i v častějších intervalech.

Jsou léky na bolest návykové nebo způsobují závislost?

Návyk (nutnost časem navýšení dávky k dosažení stejného efektu) a závislost (přítomnost abstinenčních příznaků po vysazení léku) se týká zejména opiátů případně opioidů. Ostatní léky na bolest tj. nesteroidní antiflogistika (např. ibuprofen, diklofenak, meloxicam), paracetamol nebo metamizol (Novalgin) návyk ani závislost nezpůsobují.

Mám léky od revmatologa užívat i v případě infektu?

Většinu léků není nutné během infektu vysazovat. Mezi takové léky patří nesteroidní antiflogistika (diklofenak, nemesulid, meloxicam) či běžná analgetika. Dále sem patří glukokortikoidy (Medrol, Prednison), sulfasalazin (Salazopyrin) či hydroxychlorochin (Plaquenil). Naopak některé léky s imunosupresivním účinkem  je vhodné během infektu přechodně přerušit a nasadit zpět s časovým odstupem 1-2 týdnů. Mezi takové léky patří methotrexát (Methotrexate, Trexan), leflunomid (Leflon, Arava), cyklosporin A (Equoral, Sandimmun) nebo azatioprin (Imuran, Imasup). Stejně tak je v době infektu vhodné přechodně vysadit biologickou léčbu.

Jsou glukokortikoidy návykové?

Glukokortikoidy nejsou návykové v pravém smyslu slova. Při dlouhodobém užívání však mohou regulačními mechanismy vést k útlumu funkce nadledvin, kde jsou produkovány tělu vlastní kortikoidy. Při náhlém vysazení léku pak nadledviny nemusí dostatečně reagovat na náhlé snížení hladiny hormonů, cože se může projevit slabostí, únavou či hypotenzí (nízký tlak krve). Proto bychom neměli po delším užívání léčbu glukokortikoidy náhle přerušovat.

Jaké jsou nežádoucí účinky glukokortikoidů ?

Mezi nežádoucí účinky patří redistribuce tuku do oblasti tváří (měsíčkový obličej) nebo do oblasti šíje (býčí šíje) a možný nárůst hmotnosti při zvýšené chuti k jídlu spojený s možným vznikem strií. Glukokortikoidy mohou vést po dobu užívání ke zvýšení hladiny cukru (zhoršení kompenzace  diabetu, vznik steroidního diabetu po dobu léčby) a ke zvýšení krevního tlaku. Vyšší dávky glukokortikoidů jsou považovány za rizikový faktor žaludečních vředů (zejména pokud současně pacient užívá některé typy léků na bolest -nesteroidní antiflogistika). Glukokortikoidy mohou vést k urychlení přirozeného řídnutí kostí. Proto by měl každý pacient užívat vápník a vitamin D a měla by se pravidelně monitorovat hustota kostí pomocí denzitometrie (speciální rentgenové vyšetření). Glukokortikoidy dále mohou vést k urychlení vzniku katarakty (šedého zákalu), které někdy vyžaduje jednoduché operační řešení.

Kterou denní dobu mám kortikoidy užívat?

Glukokortikoidy doporučujeme užívat ihned ráno v jedné denní dávce.

Co je to biologická léčba?

Biologická léčba je léčba pomocí složitých molekul (protilátky), které nelze připravit klasickou cestou, ale je nutné je vyrobit pomocí speciálních metod. Používá se k léčbě vysoce aktivních onemocnění (revmatoidní artritida, psoriatická artritida a ankylozující spondylitida), kde standardní léčba není dostatečné účinná. Tato léčba je finančně vysoce nákladná. Léčbu hradí zdravotní pojišťovna.

Kde se dozvím, jak mám správně užívat léky?

Na konci každé zprávy je "doporučení". Zde je případně napsáno , jak změnit dosavadní léčbu (dosavadí léčba je uvedena v úvodu zprávy v kolonce "tvalá medikace" nebo "naše medikace".

Jak dlouho před plánovanou kontrolou mám jít na odběry?

Záleží, zda jdete na odběry v laboratoři SYNLAB či MEDILA. V těchto případech stačí u běžných odběrů zajít do laboratoře 1-7 dní před plánovanou návštěvou. Žádanky jsou v těcho případech zadány elektronicky. Pokud máte papírové žádanky a jdete na odběry v místě bydliště, je vhodné jít na odběry 10-14 dní předem. V případě imunologických odběrů je vhodné zajít na odběry 2-3 týdny před plánovanou návštěvou. Tento fakt uvádím v doporučení v ambulantní zprávě.  

Co mám, dělat, když mi dochází doporučené léky? 

O recept si můžete zavolat telefonicky. Praktičtější je však napsat žádost pomocí SMS či našeho emailu info@revmahk.cz, kde uvedete jméno, příjmení, ročník, co chcete předepsat a jak aktuálně užíváte. Recepty zpravidla odesílám po pracovní době v odpoledních hodinách.